Tietosuojaseloste

yrityksen kehittämispalvelut kajaani sotkamo kuhmo puolanka suomussalmi hyrynsalmi kainuu
Haluatko tietää lisää?
Ota yhteyttä alla olevalla lomakkeella!

Voit myös soittaa 044 231 1812
Matti Mentilä, Yrityskeskus

X

Tietosuojaseloste                                           09/2020

Rekisterinpitäjä 

Kainuun Yrityskeskus Oy
Kauppakatu 26 B II krs, 87100 Kajaani
Y-tunnus: 3117961-3
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Matti Mentilä

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Mentilä, matti.mentila@yrityskeskus.com

Rekisterin nimi

Kainuun Yrityskeskus Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterinpidon peruste 

Yhtiö tekee erilaisia talouden ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja asiakkailleen. Tätä tehtävää varten ja hyvän asiakaspalvelun varmistamiseksi yhtiöllä on asiakkaisiinsa liittyvä rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsemme työssämme.

Yhteydenpidon hoitaminen yhtiön ja asiakkaan välillä ja palvelun laskuttaminen asiakkaalta. Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetuksen mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen, kehittämiseen, asiakasviestintään, markkinointiin sekä ja asiakkaan toivomien palvelujen suorittamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Tallennamme asiakkaiden toimeksiantojen kannalta tarpeelliset tiedot. Näitä ovat mm. yritysten perustiedot, taloustiedot ja muita hallintoon ja johtamiseen liittyviä tietoja.  

Kontaktipyyntölomake

Kainuun Yrityskeskuksen verkkosivuilla oleva kontaktipyyntölomake, jonka pyynnön lähettäjä täyttää itse, toimii myös rekisterin tietolähteenä. Lähettämällä kontaktipyynnön Kainuun Yrityskeskus Oy:n verkkosivujen kautta lähettäjä antaa suostumuksen hänen tietojensa käsittelyyn. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuksien, palautteen, reklamaation, tarjouksen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

Tietojen mahdolliset luovutukset

Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle toimeksiannon toteuttamiseksi. Tietojen luovutus tapahtuu asiakkaan luvalla. 

Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

Yhtiö tallentaa rekisterin tiedot Kaisanet Oy:n Tiedostoturvaan.

Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi osoittaa yhtiölle ja asiakkaalle vastataan kirjallisesti.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa tai oikeus pyytää häntä koskevien tietojen poistamista rekisteristä, pois lukien lain velvoittamat tiedot. Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä tiedoista saat täältä: https://tietosuoja.fi/tunne-oikeutesi.

Tilaa maksuton tapaaminen.

Käydään yhdessä läpi yrityksesi nykytila, sekä sen pohjalta esiintulleet kehitystarpeet. Saat veloituksetta ammattilaisen arvion, joka auttaa sinua tavoitteittesi saavuttamisessa.

044 231 1812

Ollaan
yhteydessä

Matti Mentilä

044 231 1812
matti.mentila@yrityskeskus.com

Katri Roininen

045 313 9299
katri.roininen@yrityskeskus.com

Toimisto:
Kauppakatu 26 B, 2. krs, Kajaani
Y-tunnus: 3117961-3